PRAWO KARNE

1. Kancelaria prowadzi obronę praw klientów na wszystkich ich etapach postępowania:• postępowanie przygotowawcze,• przed sądami wszystkich instancji,• postępowanie wykonawcze (wnioski o: warunkowe przedterminowe zwolnienie, o przerwę w wykonywaniu kary czy warunkowe odroczenie wykonania kary, narkotyki, areszt, zatrzymania). 2. Ponadto reprezentujemy również osoby pokrzywdzone przestępstwami oraz sporządzamy pisma procesowe:• prywatne i subsydiarne…

czytaj więcej