cennik – ile kosztuje adwokat?

cennik usług – ile kosztuje adwokat Bytów?

Koszty, jakie są ponoszone za czynności adwokackie reguluje polskie prawo. W tym wypadku jest to Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Rozporządzenie jest z dnia 28 września 2002 roku (obecnie Dz.U.2015.0.1800 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie) i dotyczy konkretnych opłat za czynności adwokackie. Rozporządzenie określa też koszty ponoszenia przez Skarb Państwa bezpłatnej pomocy prawnej, jaka jest udzielana z tak zwanego z urzędu. Rozporządzenie określa więc opłaty za czynności adwokackie, jakie adwokat wykonuje przed organami wymiaru sprawiedliwości. Wskazane są stawki minimalne obowiązujące za czynności adwokackie, jak również i wyszczególnione zostały zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów wskazanej już bezpłatnej pomocy prawnej. Jednakże, w praktyce opłaty za czynności adwokackie przeważnie są ustalane w oparciu o umowę między adwokatem a klientem. Przy ustalaniu wysokości opłat adwokat Bytów bierze pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy, jak również i nakład swojej pracy. Często w tym wypadku bardzo ważną rolę odgrywa sama renoma kancelarii czy konkretnego adwokata. Wysokość stawki minimalnej zależy również od wartości przedmiotu sprawy, jej rodzaju. Natomiast w postępowaniu egzekucyjnym opłaty nalicza się od wysokości egzekwowanego roszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *