PRAWO KARNE

1. Kancelaria prowadzi obronę praw klientów na wszystkich ich etapach postępowania:
• postępowanie przygotowawcze,
• przed sądami wszystkich instancji,
• postępowanie wykonawcze (wnioski o: warunkowe przedterminowe zwolnienie, o przerwę w wykonywaniu kary czy warunkowe odroczenie wykonania kary, narkotyki, areszt, zatrzymania).

2. Ponadto reprezentujemy również osoby pokrzywdzone przestępstwami oraz sporządzamy pisma procesowe:
• prywatne i subsydiarne akty oskarżenia,
• zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
• sprawy karne – pomożemy profesjonalnie przygotować wnioski o SDE ( system dozoru elektronicznego ) oraz odroczenia i zawieszenie wykonania kary oraz poprowadzimy skutecznie postępowanie, sporządzamy apelacje i zażalenia, prowadzimy wszelkie sprawy narkotykowe (narkotyki adwokat) i związane z dopalaczami

Zatrzymanie jako środek pozbawienia wolności

Zatrzymanie przez policję może spotkać każdego człowieka (wyjątkiem są oczywiście osoby posiadające immunitet). Środek ten stosuje się bowiem w celu wyjaśnienia sprawy, a podstawą do zatrzymania jest podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Wystarczy zatem, że ktoś wskaże nas jako osobę, która dokonała kradzieży. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej w takiej sytuacji.

Przede wszystkim, osoba zatrzymana może odmówić udzielenia zeznań do czasu otrzymania pomocy medycznej oraz prawnej. Zatrzymany może także niezwłocznie złożyć zażalenie na decyzję organów ścigania, którą sąd rozpatruje w najkrótszym możliwym czasie. Jeśli sąd przychyli się do wniosku osoby zatrzymanej i orzeknie bezpodstawność zatrzymania, osoba poddana karze jest zwalniana do domu. Kolejnym prawem jest możliwość wnioskowania o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie.

Pozbawienie wolności w postaci zatrzymania stosuje się do momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia, co nie może trwać dłużej niż 48 godzin. W tym czasie prokuratora może jednak złożyć wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.


W sprawie terminów spotkań proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy: adwokat Dawid Jach.

 603627590

  jach@adwokatslupsk.com

 

Kancelaria adwokacka Słupsk: ul. Krasińskiego 6/2, 76-200 Słupsk
Kancelaria adwokacka Sławno: ul. Grottgera 2/1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *